ТажЪ учасіяь ждетЪ тебя. Однако не робѣй ;
Будь крошка и скромна вЪ незнапгностші твоей1 г СверьхЪ силЪ не напрягай сгпрунЪ пѣсней высотою Старайся нравиться твоею простотою.
Пусть наши Пиндары т Гораціи гремяяіЪ , Пусть пѢніемЪ своимЪ Виргнліи днвятЪ ;
Не псгааидуй имЪ, зря славы ихЪ сіянье ,
И пісіыо хоть одной склони кЪ себѣ вниманье