Eorumdem nummi parvi grtecoantiquifsimi ex aere. Vide tab. 8.
BARINORUM , magnx-Grxcia populorum , nummi parvi grceco-antiquifsimi ex argento . Vide tab .9.
Eorumdem nummi medii gr aco-antiquiffimi ex aere. Vide tab. 10.
Eorumdem nummi parvi grxco-antiqnifjlmi ex aere. Vide tab.xi.
Eorumdem nummi minimi grxco-antiquifjimi ex aere. Vide tab. 12.
BRENDESINORUM , magnx-Grxcix populo rum , nummi medii grxco-antiquijjimi ex aere . Vide tab. 13.
BRETTIORUM , feu Bruttiorum Italite popu
lorum j nummi parvi graco-antiquifjimi ex tere. Vide tab. 14. 15. 16.
Eorumdem nummi minimi punico-antiquijfimi ex aere. Videt ab. 17.
Eorumdem nummi alii. Vide tom. I & II.
BRITANNICI, Ce far is , imperatoris Tiberii Claudii ex Meffalind filii, nummus magnus Latino
antiquus ex aere. Hunc nummum optimae confervationis ac eximiae raritatis, utpote anecdotum & unicum , defcripfi Romae, in nobili gaza clariflimi Jo
an