Svenska krigsmaktens forna och narv Munderingar
Schutzercrantz A.1849