Воскресеніе Христово, въ Гончарахъ, 230. Воскресеніе Христово, па Днитровкѣ, 88, 320, 1023. Вocкpeceнie, въ Кадошовѣ, 261, 359.
Воскресеніе Христово, соборъ въ Кремлѣ, иодъ Колоко
лы, 376.
Воскресеніе Христово, въ селѣ Покровскомъ, 903. Воскресеніе Новое, на Остоженкѣ, 146.
Воекресепіе Христово, въ Китаѣ, въ ІІапѣхъ, 16, 644. Воскресеніе Христово, на Петровкѣ, въ старыхъ бога
дѣльняхъ, 95, 330.
Воскресеніе Христово, па Рвѵ, въ Китаѣ, 6. Воскресеніе Христово, Старое, 144.
Воскресеніе Христово, (монастырь), на Тверской, 319,
640, 642.
Воскресеніе, на Успенскомъ вражкѣ, 73, 297, 625.
Воскресенскій т., на Истрѣ, 791, 883, подворье, 693,
978, 1027, 1080.
Всѣмъ Скорбящимъ Радость, 1058.
Всѣхъ Святыхъ, на Рву, въ Китаѣ, 6. Всѣхъ Святыхъ. на Кулишкахъ, 142, 343, 639. Всѣхъ Святыхъ, въ Чертольѣ, 35.
Входъ во Іерусалимъ, въ Кремлѣ, 2, 385. Высоцкаго Серпух, м., подворье, 665. Высоцкаго Серп, м., подв., 768. Вяземское подворье, 767.
Гавріила Архангела, на Поганомъ прудѣ, 120, 872. Георгіевскій монастырь, 315.
Георгія Великомуч., въ Грузинахъ, 1008.
Георгія Муч., на Вснольѣ, въ Кудринѣ, 177. Георгія Муч., па Вспольѣ, за Москвою рѣкою, 235, 363. Георгія Муч., у двора Г. И. Морозова, 82. Георгія Муч., на Горкѣ, 310. Георгія Муч., въ Китаѣ, 23.
Георгія Муч., на Псковской горѣ, 842. Георгія Великомуч., въ Кремлѣ, 380.
Георгія, въ старыхъ Лучникахъ, 115. Георгія, въ Епдовѣ, 242, 371.
Георгія, у Старыхъ Тюремъ, въ Бѣломъ гор., 884. Горицкаго, Переясл. мон. подворье, 100, 768. Гребневскін Богородицы, 114.
Григорія Богослова, на Дмитровкѣ, 92, 324. Григорія Богослова, на Полянкѣ, 255, 358. Грузинская церковь, домовая, 1092.
Даниловъ монастырь, 672, 692, 964.
Дворцовыя (Верхокыя) церкви, въ Ііремлѣ, 729, 834,
864, 887, 900, 908.
Дилитрія Селунскаго, на Арбатѣ, 61, 285. Димитрія Селунскаго, въ Гіитаѣ, 9,
Димитрін Селунскаго, у Тверскихъ воротъ, 67, 292, 628,
631, 1058.
Діонисія Ареопагита, на Никитской, 100, 306. Донской монастырь, 964.
Евдокіи Муч., на Сѣняхъ, 380. Евпла, архпдіакона, 117.
Екатерины Муч., на Вспольѣ, въ Екатер. слоб., 244,
362, 1072.
Екатерины Вел.-Муч., на Сѣняхъ, 379. Екатерпнинскій монастырь, что въ Рощѣ, 732, 733. Елисея Пророка, на Успенскомъ Вражкѣ, 74, 301. Ермолая Свящ.-Муч., на Козьѣ Болотѣ, 185. Еуфимьева монастыря подворье, 43.
Женъ Мѵроносицъ, у Водяныхъ воротъ, въ Китаѣ, 33. Женъ Мѵроносицъ, у ІІечатнаго Двора, въ Китаѣ, 19.
Заиконоспасскій монастырь, въ Китаѣ, 753, 964, 996,
1067.
Зачатія св..Анны, въ Зачатейскомъ монастырѣ, 721, 731. Зачатія св. Анны Богородицы, въ Китаѣ, въ углу, 29. Зачатія Богородицы, на Рву, въ Китаѣ, 6. Знаменія Богородицы, на Знаменкв, 44.
Знаменія Богородицы, строенье Н. И. Романова, 64, 289- Знаменія Б., въ домѣ Кн. Одоевскихъ, въ Китаѣ, 1090. Знаменія Б., въ домѣ кн. Черкасскихъ, въ Китаѣ,
1091. Знаменскій монастырь, въ Кмтаѣ, 623, 637, 666,
672, 705.
Ивановскій монастырь, 333, 811, 924, 927.
Иванъ Великій, соборная колокольня, въ Кремлѣ, 780,
840, 845, 879, 1045.
Иверскія Богородицы Часовня, 802, 866, 874. 884 917. Ильи прор., на Воронцовскомъ полѣ, 211.
Ильи Пророка, въ Китаѣ, на Новгородскомъ подворьіѵ, 14. Ильи Обыденнаго, 122.
Ильи Пр., у Евпла архид., теплая, 117. Ильи Пророка, на Тверской, 81, 308. Инатія Чуд., въ Китаѣ, 12, 920.
йпатское подворье, 903, 915, 1082. Іакова Апостола, въ Казенной, 209.
Іоакима и Анны, на Екиманкѣ, въ Кадаиіовѣ, 259, 360. Іоакпма и Анны, у Иушечнаго двора, 107.
Іоанна Богослова, въ Бронной, 179, 977, 980, 996. Іоанна Богослова, въ Китаѣ, 18. Іоанна Бѣлоградскаго, 378.
Іоанна Войствешіика, у Крымскаго двора, 256, 361. Іоанна Злат., въ Китаѣ, 15.
Іоннна Милостиваго, въ Кисловкѣ, 59, 280, 636. Іоанпа Предтечи, нодъ Боримъ, 239, 370, 620.