ИСТОРІЯ ЭЛЛИНИЗМА. Сочиненіе 1, F. Дройзена,


Переводъ М. ШЕЛГУНОВА
съ французскаго, дополненнаго авторомъ, изданія, подъ редакціей А. БУШЕ-ЛЕКЛЕРКА.


ТОМЪ ВТОРОЙ.
Исторія діадоховъ.