ОГЛАВЛEHIE.


ЕГИПЕТЪ. I. P e л и г i я. Стр.
1. Славословіе Осирису............................................................................................................. 1 2. Славословіе Амону.................................................................................................................. 3
3. Гимнъ Атону.............................................................................................................................. 4 4. Изъ Текстовъ Пирамидъ....................................................................................................... 6 5. 1-я глава «Книги Мертвыхъ».............................................................................................. 7 6. 125-я глава «Книги Мертвыхъ»......................................................................................... 8 7. Заклинанія. Заклинаніе противъ огня. Заклинанія противъ дѣтской
болѣзни..................................................................................................................................... 11
ЕГИПЕТЪ. II. Государство и общество.
8. Исповѣданіе царя................................................................................................................... 13 9. Рѣчь Амона къ Тутмосу III......................................................................................... 14 10. Льготная Дашурская грамота царя Піопи I. (VI дин.)........................................15
11. Указъ Сенусерта III.............................................................................................................. 16 12. Инструкція Визирю...............................................................................................................17
13. Война въ Древнемъ Царствѣ.............................................................................................. 19 14. Экспедиція въ Суданъ............................................................................................................ 20 15. Автобіографія адмирала Яхмоса....................................................................................22
16. Наставленія......................................................*...................................................................... 25 17. Нубія. Надпись Аспарута................................................................................................... 26
ВАВИЛОНЪ И АССИРІЯ. I. Религія.
18. Гимнъ Шамашу......................................................................................................................... 29 19. Плачъ по Ѳамузѣ...................................................................................................................■—■
20. Покаянный псаломъ..........................................·>................................................................... — 21. Изъ сказанія о сотвореніи міра....................................................................................... 30 22. Описаніе потопа изъ сказанія о Гильгамешѣ............................................................. 31 23. Изреченіе.......................................................................................................................................— 24. Нравоученіе.................................................................................................................................— 25. Исповѣдь-заклинаніе...............................................................................................................33
ВАВИЛОНЪ И АССИРІЯ. II. Государство и общество.
26. Надпись Урукагины. . ................................................................................................... 35 27. Изъ судебника Хаммураби.................................................................................................... 36