ИСТОРIя


XVIII столетія,
ИЛИ
Обстоятельное описаніе всѢхЪ важнЬйшихЪ происшествій и достопамятныхЪ перемѢнЪ, случившихся вЪ осьмнадцатомЪ столѣтіи, сЪ пріобщеніемЪ подробныхЪ извѣстій о жизни и дѢлахЪ
всехЪ славныхЪ и достойныхЪ примѣчанія мужей, вЪ теченіи онаго жившихъ.
}