Композиторъ и піанистъ Падеревскій.Режиссеръ Барцалъ въ ожиданіи юбилея. Г. Н. Ѳедотова.


Петербургскій теноръ А. М. Давыдовъ.
ИЗЪ АЛЬБОМА КАРРИКАТУРЪ.