Хромо-типографія Е. А. Евдокимова, Троицкая улица, № і8.
Клише для цвѣтныхъ рисунковъ изготовлены въ фото-цинкографіи Ф. Кройсъ, Литейный, № 52.
Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 21 февраля 1896 г.