Дозволено Цензурою. Кіевъ, 24 Апрѣля 1899 года.
Типографія и фото-цинкографія С. В. Кульженко. Ново-Елисав. ул., д. № 4.