ПАВСАНІЯ
ОПИСАНІЕ ЕЛЛАДЫ Путешествіе по Греціи во ІІ-мъ вѣкѣ по P. X.


ПЕРЕВОДЪ СЪ ГРЕЧЕСКАГО СЪ ТОЛКОВАНІЯМИ
и
съ приложеніеиъ статей: Историко-литературное значеніе Павсаніи, Краткій очеркъ исторіи греческаго искуства,


Родословныя таблицы еллинскихъ династій и пр.
Г. Янчевецкаго


ДИРЕКТОРА РЕВЕЛЬСКОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ГИНЕАЗШ