ПУТЕШЕСТВІЕ
младшаго
АНАХАРСИСА
ПО ГРЕЦІИ,
въ половинѣ четвертаго вѣка до
Рождества Христова.


Переведено сЪ французскаго П. Страховымъ.
томъ втортй.- МОСКВА,
1 8 0 3.
ВЪ Университетской Типографіи, У Любія } Гаріяи Полова. —