№ 16,


отъ окончанія цензуры—
6-ОЙ,


23 апрѣля 1917 г.
САТИРИКО-ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ ЕЖЕНЕДҍЛЬНИКЪ. Ангелъ мира (сепаратнаго).
Цѣна 25 коп.


настанц. ж. д.—


30 коп.
2-ой годъ изданія'


Рис. Деки.
— Я къ фамъ, о, рюсски наротъ, аусъ небо... Аусъ небо десъ гцедикстенъ Готъ,.. Затѣмъ
проливайтъ дасъ крофі ? О, anurbnA.